Oppilaskunta

Perusopetuslain mukaan oppilaskunnan tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää oppilaiden ja opetuksen järjestäjän välistä yhteistyötä.

Oppilaskunnan kautta oppilaiden on mahdollista saada äänensä kuuluviin heitä koskevissa asioissa ja vaikuttaa kouluyhteisönsä kehittämiseen. Oppilaskunnan tavoitteena on  edistää oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta  ja yhteistyötä.  Tavoitteena on myös lisätä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikkien kouluyhteisön jäsenten välillä. Oppilaskunnan toiminnalla voidaan vaikuttaa kouluviihtyvyyteen ja tukea oppilaita koulunkäynnissä.

Lumijoen peruskoulun kaikki oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan. Oppilaskunnan hallitus valitaan lukuvuodeksi kerrallaan 5.-9.luokkien oppilaista. Oppilaat valitsevat perusopetusryhmistään edustajat ja varaedustajat oppilaskunnan hallitukseen. Oppilaskunnan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Oppilaskunnan hallitus päättää lukuvuoden mittaan järjestettävästä toiminnasta. Toimintaa ja tapahtumia suunnitellaan ja toteutetaan pitkin lukuvuotta. Kaikilla oppilaskunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää ideoitaan ja osallistua oppilaskunnan toimintaan. Kaikkien kouluyhteisön muiden jäsenten ja oppilaiden vanhempien toivotaan myös esittävän ideoita oppilaskunnan toiminnaksi.

Toiminnan järjestämiseksi tarvitaan rahaa. Tänä syksynä oppilaskunnalla oli kioski yleisurheilukilpailuissa ja välituntikioskin pitäminen on aloitettu. Pääosa taksvärkkipäivän tuotosta on tänäkin vuonna päätetty käyttää laskettelureissun matkakustannuksiin. Lisää rahaa tarvitaan vielä niin matkakustannuksiin kuin muuhunkin toimintaan. Tuki ja ideat varainhankinnan toteuttamiseksi ovat tervetulleita.

Syyskuussa oppilaskunta järjesti SPR:n Nälkäpäiväkeräyksen koululla. Tuotto meni kokonaisuudessaan SPR:lle.

Oppilaskunnan ohjaavana opettajana lukuvuonna 2018-2019  toimii Johanna Niemi.