Iltapäivätoiminta

Esikoululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa Lumijoen peruskoulun tiloissa:
Toimintaa tarjotaan päivähoitoa tarvitseville esikoululaisille koulun arkityöpäivinä
AP klo 6.30-8.00 ja IP 12.00-17.00.

Iltapäivätoimintaa Lumijoen peruskoulun tiloissa:
Koululaisten IP-toimintaa tarjotaan 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä erityisopetukseen otetuille 3.-9. vuosiluokan oppilaille koulun arkityöpäivinä klo 12 -16.

Toimintaa ohjaavat koulunkäynninohjaajat Sinikka Heikkinen, Eila Rautio, Sari Kotila,
Silja Jakkula, Heidi Lampela, Kati Ollakka ja Arja Kiviahde, puh. 044 497 1801.

Hakemus koululaisten IP toimintaan 2019-2020

Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma »