Iltapäivätoiminta

Esikoululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa Lumijoen peruskoulun tiloissa:
Toimintaa tarjotaan päivähoitoa tarvitseville esikoululaisille koulun arkityöpäivinä
AP klo 6.30-8.00 ja IP 12.00-17.00.

Iltapäivätoimintaa Lumijoen peruskoulun tiloissa:
Koululaisten IP-toimintaa tarjotaan 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä erityisopetukseen otetuille 3.-9. vuosiluokan oppilaille koulun arkityöpäivinä klo 12 -16.

Toimintaa ohjaavat koulunkäynninohjaajat Sinikka Heikkinen, Eila Rautio, Heidi Lampela,
Silja Jakkula, Tiina Ollakka, Kati Ollakka ja Arja Kiviahde, puh. 044 497 1801.

HAKEMUS koululaisten IP toimintaan lukuvuodeksi 2017-2018

Iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma »