Yhteystiedot

Lumijoen peruskoulu
Poutalantie 1
91980 Lumijoki
koulutoimisto@lumijoki.fi

Rehtori 040 571 1462
Vararehtori 0400 384161
Kanslia 050 440 0158

Esikoulu
A-ryhmä (Kirsti) 044 497 1800
B-ryhmä (Marja) 050 389 4206

Keittiö 050 440 0608
Kotitalous 050 466 2347
Opinto-ohjaaja 044 497 1802
Koulukuraattori/sosiaalityöntekijä 044 041 8765
Talonmies 040 588 7797, päivystys  040 508 0298
AP/IP-toiminta 044 497 1801
Kouluterveydenhoitaja 040 508 0293