Yhteistyötahot

Vapaa-aikatoimenohjaaja
Salla Mertala, p. 044-0556077

Nuorisotyön tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Nuorisotyö etsii nuorten kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.  Moniammatillisten verkostojen ansiosta vapaa-aikatoimenohjaajalla on hyvät valmiudet lähteä viemään erinäisiä nuoria koskevia asioita eteenpäin. Vanhemmat voivat olla yhteydessä vapaa-aikatoimenohjaajaan, jos heillä herää huoli omasta nuorestaan.

Etsivä nuorisotyöntekijä
Sonja Junnila, p. 050-5627561

Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Vapaa-aikatoimenohjaaja toimii etsivän nuorisotyöntekijän työparina.

Kehitysvammaisten avohuollon ohjaus
Riikka Piippo, p. 050-5972480

Avohuollon ohjauksen tarkoituksena on kehitysvammaisten ja heidän perheidensä tukeminen mahdollisimman omatoimiseen selviytymiseen sekä siihen tarvittavien palvelujen järjestäminen. Kehitysvammaiselle laaditaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma yhdessä omaisten kanssa, johon kirjataan palvelujen tarpeet ja muut tarvittavat tukitoimet. Avohuollon ohjauksen keskeisiä tehtäväalueita ovat myös lasten varhaiskuntoutukseen osallistuminen, ohjaus sekä neuvonta palvelu- ja etuusasioissa.

Koulupoliisi
Jarkko Kähkönen 040 727 0507

Koulupoliisi antaa ennalta estävää liikennevalistusta 4. luokkalaisille ja 8. luokkalaisille liikenne- ja laillisuuskasvatusta. Koulupoliisi myös tukee tarvittaessa pitkään jatkuneiden koulukiusaamistapausten selvittelyssä ja sovittelussa, sekä puuttuu koulussa tapahtuneisiin rikoksiin.