Turvallisuus

Kouluyhteisön toiminnan turvallisuutta edistävät terve kouluympäristö, myönteinen ilmapiiri, yhteisön jäsenten itseluottamuksen ja vuorovaikutustaitojen lisääminen sekä ongelmien tunnistusherkkyys. Yhteinen välittäminen ja varhainen puuttuminen ovat toimenpiteitä, joihin kaikki sitoutuvat.

Turvallisuus on osa koulun vuosittaista toimintasuunnitelmaa. Koulun erilaiset turvallisuuden edistämiseen liittyvät suunnitelmat, ohjeet ja järjestyssäännöt on sovitettu yhteen. Koululla järjestetään kerran lukuvuodessa yhteinen poistumisharjoitus ja turvallisuusohjeiden löytyminen tarvittavista paikoista, kuten luokkatiloista ja keskuskuulutuspaikasta tarkistetaan. Oppilaiden turvallisuusvalmiuksien kehittämisessä koulu tekee yhteistyötä myös koulupoliisin ja pelastustoimen kanssa.

Kriisitilanteet

Lumijoen peruskoululla on kriisisuunnitelma. Suunnitelmassa on yksityiskohtaiset ohjeistukset kriisitilanteissa toimimista varten. Koulun kriisiryhmään kuuluvat rehtori, vararehtori, terveydenhoitaja, psykiatrian sairaanhoitaja, koulukuraattori-sosiaalityöntekijä, laaja-alainen erityisopettaja ja tarvittaessa seurakunnan edustaja. Kriisiryhmä kokoontuu välittömästi, jos kouluyhteisöä tai jotakin sen jäsentä kohtaa vakava kriisi. Sellaisia voivat olla esimerkiksi oppilaan tai koulun työntekijän kuolema, vakava onnettomuus, päihteet, väkivalta tai fyysisen vahingoittumisen uhka.

Kiusaaminen, väkivalta

Kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää ei koulussa hyväksytä ja niihin puututaan välittömästi. Niitä pyritään ehkäisemään suvaitsevaisuutta ja erilaisuutta hyväksyvällä kasvatuksella. Koululla käytetään kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen ja kiusaamistapausten ratkaisemiseen KiVa Koulu –ohjelmaa. Lumijoen peruskoulun Kultaisen sääntökirjan avulla oppilaat sitoutuvat hyvään käytökseen.

Kultainen sääntökirja >>