Tukiopetus

Tukiopetus voi olla ennaltaehkäisevää tai korjaavaa. Sitä voidaan järjestää säännöllisesti tai sillä voidaan vastata esimerkiksi poissaoloista johtuviin tilapäisiin tuen tarpeisiin. Tukiopetusta voidaan antaa yksilö- tai ryhmäopetuksena. Ryhmäopetukseen voidaan koota oppilaita eri luokilta.