Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa kaikilla kolmiportaisen tuen tasoilla. Tavoitteena on parantaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen eri alueisiin liittyvien ongelmien kasvua. Sitä voidaan antaa oppilaalle, jolla on puhe- lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, sosiaalisissa taidoissa tai koulunkäynnissä. Toteutustapoina ovat samanaikaisopetus, pienryhmä- tai yksilöopetus.