Erityisopetus

Erityisopetus järjestetään muun opetuksen yhteydessä, osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa. Erityisopetuksessa voidaan poiketa oppiaineista ja niitä koskevasta valtakunnallisesta tuntijaosta sen mukaan kuin oppilaan erityistä tukea koskevassa päätöksessä määrätään. Lumijoen koulussa toimii kolme erityisopettajaa. Kaksi erityisopettajista on laaja-alaisia, jotka huolehtivat luokat 0-9 ja yksi erityisopettajista toimii pienryhmässä.