Avustajapalvelu

Avustajan antama tuki voidaan suunnata yksittäiselle oppilaalle tai koko opetusryhmälle. Tuki voi olla osa- tai kokoaikaista, ja voi vaihdella lyhytaikaisesta pidempiaikaiseen tarpeeseen. Koulunkäyntiavustajan voi saada asiantuntijalausunnolla tuekseen oppilas, jolla on vaikea vamma tai jonka käytös-, tunne-elämän tai sosiaalinen häiriö vaikeuttaa tai rajoittaa merkittävästi oppimista.