Psykososiaalinen tuki

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka toimii kasvatus- ja opetustyön tukena. Hän toimii yhteistyössä oppilaan, hänen vanhempiensa, kouluyhteisön ja eri viranomaisten kanssa. Oppilaat ja heidän huoltajansa voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin keskustellakseen erilaisista koulunkäyntiin liittyvistä asioista sekä kotia, toveripiiriä ja vapaa-aikaa koskevista asioista. Tarvittaessa koulukuraattori ohjaa oppilasta sekä hänen perhettään koulun ulkopuolisiin palveluihin ja toimii yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa.

Meeri Kuusisto  044 041 8765

Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja

Psykiatrian sairaanhoitaja on oppilaiden, opettajien ja vanhempien tukena selvittämässä koulunkäyntiin liittyviä ongelmia ja auttaa oppilaiden henkilökohtaisissa kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Työn tavoitteena on mahdollisimman varhainen puuttuminen ja reagoiminen ongelmiin mm. masentuneisuus, ahdistuneisuus, syömishäiriöt, käyttäytymishäiriöt, koulupelko, pinnaaminen/runsaat poissaolot, koulukiusaaminen, väkivaltaisuus ja päihteiden käyttö. Psykiatrinen sairaanhoitaja ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja hoitoon.

Psykiatrian sairaanhoitaja  Päivi Tiikkala 040 509 7318

Koulupsykologi

Tekee psykologisia tutkimuksia ja arviointeja (esim. koulukypsyystutkimukset). Arvioi lapsen ja nuoren psyykkistä kehitystä sekä mahdollisen tuen ja hoidon tarvetta. Tekee yhteistyötä ja konsultaatiota opettajien, koulukuraattorin, terveydenhoitajan ja sosiaalityöntekijän kanssa.