Mitä on oppilaanohjaus?

Oppilaanohjaus kuuluu kaikille koulun aikuisille. Ohjausta toteutetaan eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä.

  • Luokanopettaja vastaa ohjauksen toteuttamisesta vuosiluokilla 1-6.
  • Vuosiluokilla 7-9 ohjaussuunnitelmaa koordinoi opinto-ohjaaja. Lisäksi hän vastaa koulutus- ja uravalintoihin liittyvästä ohjauksesta.
  • Luokanvalvoja (7-9lk) seuraa oppilaan koulutyöskentelyä ja huolehtii siihen liittyvistä käytännön asioista.
  • Aineenopettaja vastaa oman oppiaineensa opiskelumenetelmiin ohjaamisesta.
  • Erityisopettaja antaa oppilaalle yksilöllistä oppimaan oppimisen ohjausta.

Ohjaus on opetuksen ohella neutraali, käytännön työväline hyvään oppimiseen ja kasvuun. Oppilaanohjaus toteutuu yhteisöllisenä, ryhmämuotoisena ja yksilöohjauksena. Se perustuu luottamukseen ja sitä tehdään yhteistyössä vanhempien kanssa.