Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa. Siihen kuuluu oppilaan hyvinvoinnin ja terveyden seuraaminen ja edistäminen. Oppilaan henkilökohtaisen terveydentilan toteaminen ja seuraaminen on laajentunut hyvinvoinnin ja terveyden kokonaisvaltaiseksi seuraamiseksi, arvioimiseksi ja tukemiseksi yhdessä muiden kouluyhteisössä toimivien asiantuntijoiden kanssa.

Koululaisten terveystarkastukset toteutetaan vuoden 2011 alusta alkaen valtioneuvoston asetuksen (380/2009 1.7.2009) mukaisesti. Niihin kuuluvat vuosittaiset määräaikaistarkastukset kaikille ikäluokille. Lisäksi huolehditaan luokalle jääneille kuuluvat ikään liittyvät terveystarkastukset.

Kouluterveydenhuolto tuo oppilaskohtaiseen työhön terveyden edistämisen, terveydenhoidon ja lääketieteellisen asiantuntemuksen. Sairaanhoitovastaanotto on tärkeä osa kouluterveydenhuoltoa koulupäivän aikana. Kouluterveydenhuoltoon kuuluu kouluyhteisön terveydellisten olojen valvonta ja hyvinvoinnin edistäminen.

Kouluterveydenhoitaja

Ennalta ehkäisevän terveydenhuollon ja kouluyhteisön terveydellisten olojen asiantuntija. Tukee ja seuraa oppilaan kasvua ja kehitystä. Tekee oppilaille määräaikaistarkastukset. Pitää yhteyttä eri tahojen välillä.

Lukuvuosi 2018 – 2019
Kouluterveydenhoitaja Leila Jakku 040 508 0293
Vastaanotto koululla eskaritalossa  ma-to klo 8-16. Parillisen viikon tiistait (ti 4.9. alkaen) terveyskeskuksessa koululääkärineuvolassa.

Koululääkäri Jaana Seppänen
Tekee ikäkausitarkastukset ja antaa erilaiset lausunnot ja terapiasuositukset. Antaa tarvittaessa lähetteen ja ohjaa jatkotutkimuksiin.
Koululääkärin vastaanotto on terveyskeskuksessa pääsääntöisesti joka toinen tiistai klo 8-12. Syksyn ensimmäinen lääkäripäivä on tiistaina  4.9.2018.

Psykiatrinen sairaanhoitaja Päivi Tiikkala
puh.päivystys ma, ti, ke  klo 12-13  puh. 040 509 7318.

Koulukuraattori Anita Röyttä puh.  044 041 8765.