Kasvatuskeskustelut

TIEDOTE KASVATUSKESKUSTELUISTA

 Pyrimme varmistamaan koulun arjen sujumisen sekä hyvien tapojen ja sovittujen sääntöjen noudattamisen käymällä tarvittaessa kasvatuskeskusteluja oppilaiden kanssa. Kasvatuskeskustelut ovat korvanneet entisen jälki-istuntokäytännön. Tätä monet vanhemmatkin ovat toivoneet. Toimintatavalla turvaamme parhaat mahdolliset oppimisedellytykset koulussamme. Toivomme, että se tiivistää myös vuorovaikutusta vanhempien ja koulun välillä.

 Koulun sääntöjen rikkomisesta seuraa kasvatuskeskustelu (KaKe). Esimerkiksi toistuvasta oppituntien häirinnästä, koulun alueelta poistumisesta, tupakoinnista tai toistuvista myöhästelyistä seuraa kasvatuskeskustelu. Keskustelun aikana oppilas myös soittaa KaKe-opettajan valvonnassa huoltajalle. Tarvittaessa opettaja täydentää oppilaan kertomusta tai aloittaa puhelun.

 Kasvatuskeskustelujen eteneminen eli KaKen portaat:

1. Kolmen Kake-keskustelun jälkeen (siis neljännen keskustelun sijasta) seurauksena on keskustelu rehtorin ja vararehtorin kanssa sekä kirjallinen yhteydenotto kotiin. Jos asia korjaantuu tällä keskustelulla, niin hyvä.

2. Tarvittaessa edellisen jälkeen on yhteiskeskustelu, johon osallistuvat oppilas, huoltajat, opettaja ja rehtori. Kokoontumisesta laaditaan muistio.

3. Äärimmäisenä keinona ovat kirjallinen varoitus ja sen jälkeen väliaikainen erottaminen koulusta.

 Menettelytavalla pyrimme lisäämään oppilaan vastuuta omasta opiskelustaan ja käyttäytymisestään sekä turvaamaan kaikkien hyvä oppiminen koulussamme.